Notion motion (2005), Olafur Eliasson | Museum Boijmans Van Beuningen | case study ‘Inside Installations’. | Foto: Hans Wilschut

Financiën


Verschillende Nederlandse museale instellingen betalen de overheadkosten van de SBMK. Het gaat om het Stedelijk Museum Amsterdam, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Bonnefantenmuseum, Gemeentemuseum Den Haag, Van Abbemuseum, Museum De Pont en Centraal Museum Utrecht (gezamenlijk het miniconvent).
Andere (betalende) partijen zijn Rijksdienst Cultureel Erfgoed sector kunstcollecties, Rijksmuseum Twenthe, Frans Halsmuseum | De Hallen, Schunck*, Museum Arnhem, Mu.Zee Oostende, EYE Film Insitituut, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Rijksmuseum Amsterdam, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Museum de Fundatie, Akzo Nobel Art Foundation, Rabobank Kunstcollectie, Museum MORE.

Kosten SBMK-activiteiten


Voor partners van de SBMK die een jaarlijkse bijdrage betalen aan de stichting en voor bestuurs- en stuurgroepleden zijn alle activiteiten in principe gratis toegankelijk. NB: Voor instellingen die 4000 euro per jaar bijdragen geldt dit voor drie medewerkers per activiteit. Van instellingen die een bijdrage van 1500 euro per jaar betalen, mogen twee medewerkers gratis deelnemen.

Kosten bij afzegging SBMK-activiteiten


Betalende deelnemers die afzeggen binnen 48 uur voor een bijeenkomst plaatsvindt, ontvangen alsnog een factuur voor de betreffende activiteit.

Begunstigers zijn welkom! Neem hiervoor contact op met Paulien ’t Hoen.