Nieuwsbrief nr 08
Mei 2014

Kunstenaarsarchief Daan van Golden nu toegankelijk

Picture
Daan van Golden: conservering & contexten. RKD Monographs

In het project Kunstenaarsarchieven onderzocht SBMK het documenteren van de kunstenaarspraktijk aan de hand van het oeuvre van Daan van Golden. Doel van het project was de inrichting van een archief en het ontwikkelen van methodieken voor het ontsluiten van de verzamelde informatie. De resultaten van het onderzoek kunnen als voorbeeld dienen voor collectiebeherende instellingen en zijn overgedragen aan de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie. De RKD heeft ze verwerkt in een digitale publicatie die onlangs het licht zag: Daan van Golden: conservering & contexten, zie Daan van Golden, rkd monographs.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Kunstenaarsinterviews overgedragen aan RKD
Na de publicatie van het boek The Artist Interview heeft SBMK de transcripties en opnamen van de 22 interviews met kunstenaars en -assistenten overgedragen aan de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie. Nu is alle informatie beschikbaar voor onderzoek. Naast de RKD beschikt RCE over het volledige materiaal en LIMA over de DVD’s van de video-opnamen. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare interviews.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Nieuwe penningmeester SBMK-bestuur
Penningmeester Marco Grob heeft afscheid genomen van het SBMK-bestuur. Als zakelijk directeur van het museum voor Moderne Kunst Arnhem en later Centraal Museum Utrecht heeft hij zeven jaar de financiën van SBMK onder zijn hoede genomen. Dank en hulde hiervoor! De directeur van het Drents Museum neemt het stokje over. SBMK heet Annabelle Birnie van harte welkom in het bestuur.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Start textieldagen in lijn van kunststofdagen
In de lijn van de kunststofdagen, wil de SBMK volgend jaar starten met textieldagen. Hierin komen de uitdagingen en afwegingen aan de orde komen rond het beheer en behoud van hedendaagse kunstwerken van textiel. Waar ligt de problematiek die nog niet aan de orde komt in de bestaande gremia voor textielconservering - en restauratie? Tijdens de kunststofdag op 3 april j.l in het Stedelijk Museum Schiedam keken we terug op de materialen die afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd en kwamen tot de conclusies dat alle cases die in het begin zijn aangedragen uitgebreid aan de orde zijn geweest. En nog vele andere... Maak je je zorgen over de staat of de toekomst van een kunstwerk waarin textiel verwerkt is: grijp je kans en breng het in! Stuur een e-mail naar info@sbmk.nl.


Karin Arink, X-pose (yourself to me), textiel, 2001. Collectie: Stedelijk Museum Schiedam

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Tool ‘Auteursrechten videokunst’ online
In het kader van het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland heeft Kennisland in opdracht van SBMK en LIMA een onderzoek uitgevoerd naar de auteursrechtelijke kwestie rond mediakunst. Naast de publicatie ‘Schermen met auteursrecht’ is een online tool ontwikkeld die musea of andere collectiehoudende instellingen kunnen gebruiken om auteursrechtelijk beschermde videokunst beter online toegankelijk te maken. De tool staat sinds een maand online op de SBMK-website: http://videokunst.rechten.sbmk.nl/.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Vervolg SBMK-platform Conserveringsvraagstukken
Ruim dertig mensen gaven zich op voor de brainstormbijeenkomst over de presentatie van de resultaten van het platform conserveringsvraagstukken (voorheen balansgroep). Hoewel heel blij met deze grote belangstelling, heeft de stuurgroep in verband met de werkbaarheid besloten om voor de brainstorm een klein groepje uit te nodigen. Er is een plan gemaakt om de werkwijze en een aantal concrete cases te presenteren op de SBMK-website. Op 14 november is iedereen welkom op de grote Platform-bijeenkomst in Museum Boijmans van Beuningen. Extra redenen om te komen: de tentoonstelling over 'Waxing Arcs’ van Richard Serra, die is gemaakt op basis van onderzoek in het platform en het Serra-symposium in de middag. Partners van de SBMK kunnen tijdens de ochtendbijeenkomst nieuwe cases in brengen. Heb je nu al een case, laat het weten via info@sbmk.nl
  Inhoud

– Kunstenaarsarchief Daan van Golden nu toegankelijk


– Kunstenaarsinterviews overgedragen aan RKD


– Nieuwe penningmeester SBMK-bestuur


– Start textieldagen in lijn van kunststofdagen


– Tool ‘Auteursrechten videokunst’ online


– Vervolg SBMK-platform ConserveringsvraagstukkenAgenda
23 mei, Introdag 3, Stedelijk Museum Amsterdam
september, Introdag 4, lokatie en datum nog te bepalen
17 oktober, SBMK-dag met thema lichtkunst, EYE filmmuseum
14 november (ochtend), SBMK-platform conserveringsvraagstukken, Museum Boijmans Van Beuningen
14 november (middag), Serra-symposium, Museum Boijmans Van Beuningen

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
COLUMN - Ann Demeester
directeur Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, SBMK-partner
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Kunstwerken ‘genezen’ in de sacristie van het museum
Noem het met een Amerikaanse sitcom-uitdrukking ‘a minor frustration’. Als pre-puber wou ik dolgraag misdienaar worden. Ware mogelijk geweest indien ik een instant geslachtsverandering had ondergaan op tienjarige leeftijd. De kerk van het kleine dorp waar ik opgroeide, accepteerde alleen jongens als assistenten van de pastoor en als lid van het ‘zwakke geslacht’ kon ik het hoogstens tot koorzangeres schoppen. Het verlangen om misdienaar te worden had minder te maken met vroomheid en devotie dan met nieuwsgierigheid. Misdienaar zijn betekende immers niet alleen dat je de wijnkelk en de hostiehouder mocht aanreiken, maar vooral dat je toegang kreeg tot de ‘achterkant’ van de tijdens de liturgie opgevoerde rituelen. Meer nog, je kreeg bovenal inkijk en inzicht in de sacristie. Voor mij in die tijd het ‘Heilige der Heiligen’, daar gebeurde het echt. Een plek en plaats die weinigen mochten zien, daar moesten zich wel vreemdsoortige en geheimzinnige gebeurtenissen voltrekken. Toen ik na mijn ‘Plechtige Communie’ zoals het Heilig Vormsel in Vlaanderen heet, eindelijk de binnenkant van de sacristie mocht zien, wachten mij een bittere teleurstelling. Niks wonderen en mysteries maar een koud en kil lokaal dat rook naar oud zweet en wierook, volgestouwd met oude stoelen en schijnbaar vergeten kazuifels. Een omgekeerde ervaring stond mij te wachten tijdens mijn ‘inwijdingsweken’ als directeur van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. Het restauratie-atelier, in mijn opinie altijd al de sacristies van het museum geweest, bleek ook in de werkelijkheid een soort ‘sanctum’ te zijn. De plek waar museummedewerkers een uitermate intieme band met de werken uit de collectie opbouwen, het meer dan huidna naderen en tot in de diepste porieën leren kennen. De plek waar werken ‘genezen’ worden of cosmetische ingrepen ondergaan. Ik geef toe, het is een uiterst romantische kijk op de zaak, maar nu ik de kans krijg om zonder toestemming vaker in de werkkamer van de restauratoren – telkens weer maar al te kort – te vertoeven, wordt die ‘roze kijk’ op de zaak alleen maar versterkt. Misschien doen mijn collega’s en medewerkers, het erom, de nieuwe baas telkens weer te verrassen en te verbazen met onverwachte ontdekkingen, maar laten we daar niet van uitgaan. Een recente revelatie riep de gefnuikte misdienaar opnieuw in me wakker. Het uitgebreide bestuderen en schoonmaken van de ‘Doop van Christus’ van de 16de eeuwse meester Jan van Scorel zorgde letterlijk en figuurlijk voor een verschijning. Het paneel was al voorwerp van intense discussie geweest. Was de bovenste plank van het paneel overduidelijk getuigend van een andere schilderstijl – een latere toevoeging? Als dat zo was, was de merkwaardige hoge horizon dan typisch Scorel of een aberratie? Die discussie is nog niet beslecht en de uitkomst is nog speculatief. Een feit daarentegen is het gegeven dat onder de wolkenmassa op die bovenste plank de contouren van God de Vader zichtbaar zijn geworden op een röntgenfilm. Of hij daadwerkelijk schuil gaat onder de wolkenmassa, moet nog blijken, maar als een klein wonder in de sacristie van het museum voelt het wel.
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.