Nieuwsbrief nr 09
December 2014

SBMK-dag Light

Picture
Anthony McCall, Solid Light Films and Other Works (1971-2014)

Op vrijdag 17 oktober vormde EYE het passende decor voor de SBMK-dag 2014, die gewijd was aan Lichtkunst. Het programma was gevarieerd met drie lezingen over fluorescentie-, gloei- en led lampen.
Key note speaker was Marleen Wagenaar, winnaar van de Rijksmuseum scriptieprijs 2013 met haar masterscriptie, die sprak over haar onderzoek naar het ruimte vullende lichtkunstwerk Wedgework III (1969) van James Turrell.
Er waren zeven korte presentaties over recente restauraties van lichtkunstwerken, of werken waarin licht is verwerkt, van Merz, Van Munster, Rauschenberg, Vong Phaophanit, Kosuth en Van Elk. De groep sprekers bestond uit restauratoren, onderzoekers en restauratoren die werken voor Stedelijk Museum Amsterdam, Tate London, Kröller-Müller Museum, Van Abbemuseum, Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, LIMA en SRAL.
Onderdeel van het programma was een bezoek aan de eerste Nederlandse solotentoonstelling van Anthony McCall: Solid Light Films and Other Works (1971-2014)
Daarnaast kwamen de nieuwe SBMK-projecten aan de orde die je terug vindt in deze nieuwsbrief. Een lichttechnicus die voor het eerste aanwezig was merkte op: “Wat is iedereen hier gepassioneerd met zijn vak bezig! Ik heb veel nieuwe, interessante mensen ontmoet en veel nuttige informatie opgedaan. Ik ga geïnspireerd weer naar huis!”
Download de pdf voor het volledige programma van de dag.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Seminar Serra on the move
Het auditorium van Museum Boijmans Van Beuningen zat vol met geïnteresseerden vanuit allerlei invalshoeken tijdens het seminar Serra on the Move, Nederlands musea (ver)plaatsen beelden van Richard Serra. Kunsthistoricus Jan Van Adrichem verzorgde de inleiding over Serra’s aanwezigheid in Nederlandse colleges met een grote diversiteit aan werken. Een belangrijk deel van zijn oeuvre, de reusachtige, loodzware beelden die gemaakt zijn voor een specifieke omgeving, lijken onverplaatsbaar. Toch zijn ze regelmatig in beweging. Restauratoren en conservatoren van vier Nederlandse musea vertellen over hun ervaringen: naast het Museum Boijmans Van Beuningen zijn dit het Kröller-Müller Museum, het Bonnefantenmuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam. Hoe geef je een beeld met een gewicht van acht ton een nieuwe plek? Wat betekent dat voor de beleving van het kunstwerk? Het seminar op vrijdagmiddag 14 november organiseerde Museum Boijmans Van Beuningen samen met SBMK als onderdeel van het randprogramma rondom de tentoonstelling Doorlopend in beweging, een wandeling door de geschiedenis van Serra's Wassende Bogen. Deze presentatie is te zien in het museum tot 11 oktober 2015 en is voortgekomen uit het onderzoek dat is gestart vanuit het SBMK-platform conserveringsvraagstukken.
Op de website kun je het programma van de seminar vinden.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Project Transformatie Digitale Kunst van start
Het project Transformatie Digitale Kunst is opgezet in het verlengde van het onderzoek Born-digital art in Nederland, dat SBMK, LIMA, DEN en VP gezamenlijk uitvoerden in 2012. Het project is opgebouwd rond drie werken van Peter Struycken die als voorbeeld kunnen dienen voor diverse aspecten van de problematiek rond het beheer en behoud van digitale kunst. De grootste uitdaging voor digitale kunstwerken is het toegankelijk houden ervan voor het publiek in de snel veranderende wereld van hard- en software. Verschillende musea werken samen met LIMA aan het onderzoek rond de cases. Het is de bedoeling om gezamenlijk best practice vast te stellen en richtlijnen en protocollen te formuleren.

De drie cases zijn:
SHFT 34 (1982-2007), ingebracht door het Kröller-Müller Museum, ook in bezit van o.a. Groninger Museum en Rabobank. Deze case study is in de eerste plaats gericht op de vragen rondom techniek.
BLOCKS (1989) uit de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag, een case study gericht op vragen rondom context. Het is een site specific werk dat momenteel ontoegankelijk is.
DISP (1979), van Lima; een case study over de (on)mogelijkheden van heruitvoering op basis van documentatie.

De kick-off van het project was op 2 september bij Lima. Alle casusgevers hebben hun werk gepresenteerd en de eerste vragen zijn geformuleerd. Op 2 december j.l. presenteerde zij in de Gemeentemuseum Den Haag de resultaten van het vervolgonderzoek aan een grotere groep experts/geïnteresseerden, vanuit diverse invalshoeken. Dit bracht weer nieuwe vragen aan het licht en mogelijke denkrichtingen. De volgende expertmeeting zal plaats vinden in maart of april. Heb je belangstelling om erbij te zijn, laat het weten via info@sbmk.nl.
Op de website vind je meer informatie over dit project.
  Inhoud

– SBMK-dag Light


– Seminar Serra on the move


– Project Transformatie Digitale Kunst van startAgenda
10 maart
Textiel in hedendaagse kunst, Textielmuseum Tilburg
17 april
kunststofdag ‘Lijmen en tapes’, RCE Amersfoort
Breng je case of presentatie in via info@sbmk.nl


Op de rol
– Expermeeting digitale kunst
– Platform conserveringsvraagstukken
– Introdag beheer en behoud


– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Column – Annabelle Birnie
Directeur Drents Museum, Assen
Nieuw bestuurslid- penningmeester SBMK

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
‘Het kan niet zo zijn dat we over tien jaar wakker worden en de collecties in erbarmelijke staat zijn.’
Sinds september jongstleden ben ik met plezier toegetreden tot het bestuur van de SBMK en heb ik Marco Grob opgevolgd als penningmeester. De rol van penningmeester vervul ik vaker. Door mijn achtergrond bij ING word ik veel in financiële rollen gevraagd, hoewel ook daar mijn functie eerst gericht was op de collectie en pas later ook op sponsoring en evenementen. De financiën laten mij altijd zien hoe een organisatie er werkelijk voorstaat. En in het geval van de SBMK zijn de financiën goed voor elkaar.

De SBMK ligt mij na aan het hart. Er wordt veel kunst gemaakt, gekocht, verzameld, tentoongesteld en opgeslagen. Het beheer en behoud van moderne kunst heeft onze aandacht nodig. Dagelijks worden er nieuwe media en materialen uitgevonden en toegepast door de makers, de kunstenaars. Niet van ieder materiaal is bekend hoe het zich in de toekomst zal houden. Zijn de materialen duurzaam, zijn ze bestendig tegen de tijd, het klimaat, het gebruik en hoe kunnen we ze het beste bewaren? Deze vragen blijven altijd actueel zolang kunstenaars hun media blijven ontwikkelen en aanpassen aan de tijd. De vragen zijn niet regio- of landgebonden, het zijn universele vragen waarbij onderzoek en wetenschap een grote rol spelen. De SBMK vervult een belangrijke rol bij de beantwoording van onze vragen. Ze neemt initiatief, trekt onze aandacht voor beheer en behoud, is innoverend en wordt op internationaal niveau gevolgd.

De afgelopen jaren is de validatie van de Nederlandse musea vanuit de overheid gericht op het publiek, economische factoren en toerisme. Dit is op zichzelf geen nieuwe ontwikkeling. Vanuit de geschiedenis hebben we geleerd dat de rechtvaardiging van onze branche zich steeds op andere factoren richt en dat er sprake is van een golfbeweging tussen financieel rendement en innerlijke verrijking. De huidige golf is ingezet met de theorieën van Richard Florida, die kunst en musea vanuit sociaal economische gronden definieerde als gunstig vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Dit is gretig opgepakt door de musea die bijna allemaal verbouwd en vernieuwd zijn. De golf zet zich door; nu moet er ook rendement gemaakt worden. Maar het rendement voor de toekomst komt uit de collecties. Zij zijn de basis van het bestaan van de musea en de kern van het museale veld. Het zal even duren voordat dat besef bij de overheden is doorgedrongen, immers hebben veel musea zelf ook bijgedragen aan de nieuwe beeldvorming.

Het is dus juist in deze tijd dat de aandacht voor collecties en het beheer en behoud ervan te weinig aandacht krijgt. Terwijl de kwalitatieve zorg een voorwaarde is voor het voortbestaan van de musea op de lange termijn. Het kan niet zo zijn dat we over tien jaar wakker worden en de collecties in erbarmelijke staat zijn. We moeten nu zorgen voor de toekomst. De SBMK speelt hierin een essentiële rol en is voorwaar een voorloper. Ik ben blij dat ik hieraan mag bijdragen.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.