Nieuwsbrief nr 10
Mei 2015

Kunststofdag over lijmen en tapes

Picture
Thomas Hirschhorn, Doppelgarage (2002)

Op donderdag 11 juni organiseren SBMK en RCE de jaarlijkse kunststofdag. Dit keer met als thema lijmen en tapes, op veler verzoek. De dag bestaat uit presentaties van onderzoekers, producenten en restauratoren uit binnen- en buitenland. Zij behandelen onderwerpen als: Wat zijn plastic tapes en welke eigenschappen hebben ze? Wat zijn de eigenschappen van diverse lijmen? Het lijmen van plastic kunstobjecten. Het verlijmen van polypropyleen kunstvoorwerpen.
Er komen verschillende case studies aan de orde waarin de kunstenaar veel tape heeft toegepast of waarin lijmen en tapes onontbeerlijk waren voor de restauratie. Op de website is het programma te vinden.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Eerste SBMK-textieldag
Textiel in hedendaagse kunst/textiel als hedendaagse kunst
Textiel is een van de nieuwe speerpunten van SBMK op verzoek van de partner-musea. De eerste SBMK-textieldag op 10 maart vormde een podium voor het presenteren van voorbeelden, het stellen van vragen en het uitwisselen van kennis. Dat deze behoefte inderdaad bestaat, bleek uit het enthousiasme van de ruim zestig deelnemers in het Textielmuseum Tilburg, waaronder een aantal nieuwe gezichten. Ontwerper Petra Blaisse opende de dag met een presentatie van een aantal van haar toonaangevende textiel ontwerpen voor musea, een theater en particuliere opdrachtgevers. Centraal stond het grote wandtapijt ‘Damask’, ontworpen voor de hal van het verbouwde Stedelijk Museum Amsterdam.
Het programma bestond verder uit lezingen en presentaties over naaiwerk en stiksels in schilderijen, beelden van wol, katoen, nylon en kunstbont, chemische analyse van textiele kunststoffen en restauratie-mogelijkheden voor textiel in hedendaagse kunst/textiele kunstwerken. Denk aan als Mike Kelly, Louise Bourgois, Michael Raedecker, Ferdi Tajiri, Berend Strik en Kienholz. Maar ook aan Arte Povera-kunstenaars en modeontwerpers als Viktor en Rolf en Iris van Herpen. Aan de orde kwamen vragen als: waarin verschilt de conservering en restauratie van traditionele en eigentijdse textiele materialen? Waar ligt de overlap van textiel en kunst, wanneer ligt de nadruk op het textiele object, wanneer op de betekenis, het concept of de kunstvorm?
Deelnemers bezochten het textiellab en/of de verschillende tentoonstellingen in het Textielmuseum. De middag eindigde met een paneldiscussie met een aantal gerenommeerde textielrestauratoren en -conservatoren, die reageerden op de ingebrachte vraagstukken en cases. Het volledige programma van de dag is op de website te vinden.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Nieuwe bestuursleden
Twee bestuursleden gaan na tien jaar het SBMK-bestuur verlaten. Tijdens hun laatste vergadering op 3 juni a.s., heten we direct twee nieuwe bestuursleden welkom. Senior restaurator moderne kunst van SRAL Lydia Beerkens geeft haar SBMK-bestuurswerk op, maar blijft nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling van het Platform voor conserveringsvraagstukken en een aantal andere SBMK-activiteiten. Onze jurist, rechter Willemien Diekman, woont afwisselend een half jaar op Curaçao en in Nederland, wat deelname aan alle bestuursvergaderingen niet goed mogelijk maakte. Anders was zij nog graag gebleven… We nemen met moeite afscheid van hen, maar stellen tegelijkertijd graag hun opvolgers voor: Maarten van Bommel, hoogleraar Conservation Science aan de UvA en Maarten Schut, advocaat met intellectueel eigendomsrecht als specialisatie. Van harte welkom! Wil je weten wie de andere bestuursleden zijn? zie website

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Drie expertmeetings Project Transformatie Digitale Kunst
Het project Transformatie Digitale Kunst is gericht op de duurzame conservering van digitale kunstwerken met drie werken van Peter Struycken als casestudies. Hoe houd je digitale kunstwerken toegankelijk voor het publiek in de snel veranderende wereld van hard- en software? Samen met diverse musea hopen LIMA en SBMK best practice te ontwikkelen inclusief richtlijnen/protocollen. Inmiddels hebben twee expertmeetings plaatsgevonden waarin conservatoren en restauratoren hun bijdrage hebben geleverd aan het bespreken en vaststellen van de (on)mogelijke conserveringsstrategieën. De eerste meeting was in het Gemeentemuseum Den Haag, eigenaar van BLOCKS, en de tweede in het Kröller-Müller Museum, een van de eigenaren van SHFT34. De conservering van SHFT34 is zo goed als afgerond, aan de andere wordt nog volop gewerkt. Op 30 juni is de volgende en laatste bijeenkomst voor het afsluitende symposium; de SBMK-dag ‘Digitale kunst’ in december. Heb je belangstelling om bij de bijeenkomst te zijn en/of wil je op de hoogte worden gehouden van het symposium, laat het weten via info@sbmk.nl. Wil je meer informatie over het project kijk op de website.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Nieuwe partners
Het aantal partners van de SBMK blijft groeien. Naast het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (zie column) hebben in de afgelopen maanden de volgende instellingen zich bij ons aangesloten: Rijksmuseum Amsterdam, Museum de Fundatie, en ING Kunstcollectie. SBMK heeft nu 24 partners die een jaarlijkse financiële bijdrage leveren aan de stichting.
Wil je weten welke andere twintig musea en bedrijfscollecties partner zijn? Je kunt ze vinden op de website!
  Inhoud

– Kunststofdag over lijmen en tapes


– Eerste SBMK-textieldag


– Nieuwe bestuursleden


– Drie expertmeetings Project Transformatie Digitale Kunst


– Nieuwe partners
Agenda
11 juni
Kunststofdag ‘Lijmen en tapes’,
RCE Amersfoort, 10 - 17 uur

30 juni
Derde expertmeeting project Transformatie Digitale kunst, LIMA Amsterdam, 11-13 uur
september
Introdag beheer en behoud
december
SBMK-dag Digitale kunst


– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Column – Ton Geerts RKD
conservator moderne kunst / hoofd beeldende kunst na 1750
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
RKD - een divers en unieke collectie
Het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) sloot zich onlangs aan bij SBMK en hoopt als kennisinstituut en documentatiecentrum in samenwerking met de Nederlandse musea een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het beheer en behoud van zowel oude als moderne kunst.

Het RKD beheert een unieke collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal over westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden. Met ruim zeven miljoen afbeeldingen van kunstwerken, ruim zevenhonderd archieven en een collectie van circa 450.000 boeken behoort het RKD tot een van de belangrijkste documentatie- instellingen in de wereld op het gebied van beeldende kunst.

Wellicht wat minder bekend is de collectie technische documentatie van het RKD. Deze bestaat uit beelddocumentatie en archieven rond materiaaltechnisch onderzoek en de restauratie en conservering van kunstwerken. Technische documentatie over kunstwerken kan inzicht verschaffen in het ontstaansproces, de materiële toestand en de geschiedenis van kunstwerken en levert zo een belangrijke bijdrage aan de kunsthistorische wetenschap. Deze documentatie wordt analoog en digitaal toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en overige belangstellenden. Het RKD verricht, binnen de afdeling Collecties & Onderzoek, ook zelf technisch onderzoek. Op aanvraag van musea, andere instellingen en particulieren, evenals voor eigen projecten, worden schilderijen opgenomen met behulp van apparatuur voor infraroodreflectografie (IRR). Hiermee wordt tevens de collectie van de afdeling verder uitgebreid.

Tot de collectie technische documentatie behoren bijvoorbeeld belangrijke archieven als die van prof. dr. J.R.J. van Asperen de Boer en prof. dr. Molly Faries, met (gedigitaliseerde) foto-negatieven met IRR-opnamen en handmontages van ca. 2000 schilderijen uit binnen- en buitenlandse collecties, aangevuld met rapporten, correspondentie en verfmonsteranalyses. Het RKD beheert ook het archief van het Archief Rembrandt Research Project (RRP) met notities, correspondentie, transcripties van veilingcatalogi, documentatie rond verfmonsteranalyses en dendrochronologisch onderzoek, (kopieën) van foto's, röntgenopnames en andere beelddocumentatie van meer dan zeshonderd schilderijen van en/of (voorheen) toegeschreven aan Rembrandt. Ook de database met verfrecepten van de Engelse verfproducent Winsor & Newton behoort tot de RKD-collecties.

Het RKD beheert bovendien steeds vaker archieven van restauratoren en restauratie-ateliers, bijvoorbeeld die van C.F.L. de Wild (1870-1922), dr. A.M. de Wild (1899-1969), P.F.J.M. Hermesdorf (1923-1991) en de Stichting Kollektief Restauratieatelier Amsterdam - SKRA (1983-2006). Zowel in deze collectie, als bij de preciosa van de fotodocumentatie, is veel ouder beeldmateriaal van kunstwerken aanwezig, dat van belang kan zijn voor informatie over de restauratiegeschiedenis en latere (her)gebruik van deze werken. Een bijzonder onderdeel vormen digitale opnamen met infrarode straling, röntgen- en ultraviolet licht van zeventien schilderijen van Piet Mondriaan, gebruikt voor het boek en de tentoonstelling Mondrian: The Transatlantic Paintings (2001) door de Harvard University Art Museums. Het RKD is de enige instantie buiten de VS waar een digitale kopie van het onderzoeksmateriaal kan worden geraadpleegd.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.