Nieuwsbrief nr 11
September 2015

SBMK-agenda

Picture


Oktober
Introductiedag beheer en behoud hedendaagse kunst
16 oktober, 10:00 - 17:00 uur, Centraal Museum Utrecht

Er zijn nog drie plaatsen, schrijf je snel in!
Beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunst, wat komt daar bij kijken? Ben jij of is je collega nieuw in het museum? Of werken jullie er al langer en is er behoefte aan meer informatie rond conservering, restauratie en presentatie? SBMK organiseert jaarlijks een studiedag / workshop van een dag om je wegwijs te maken in de wereld van beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunstwerken.

Op deze dag gaat het niet alleen om wat je zou moeten weten en waar je informatie kunt vinden, maar vooral ook om welke vragen je zou moeten stellen en aan wie. Aan de orde komen begrippen als besluitvorming, conditie, registratie, documentatie, (her)installatie, biografie van het kunstwerk en de modellen die daarvoor bestaan. Je werkt op locatie aan een case study. Alle theoretische aspecten worden teruggekoppeld naar praktijksituaties. Deelnemers kunnen ook een eigen case inbrengen. Schrijf je in en doe mee!

docenten Rebecca Timmermans, restaurator Moderne Kunst, Stedelijk Museum Amsterdam
Marije Verduijn, Hoofd Collectiebeheer Centraal Museum, Utrecht
Paulien ’t Hoen, coördinator SBMK

prijs
Deelname aan de introductiedag kost 220 euro excl BTW. De dag is gratis voor medewerkers van musea die jaarlijks en bijdrage betalen aan de SBMK.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

November
SBMK-platform conserveringsvraagstukken
Breng een case study in!
20 november, 10:00 - 13:00 uur, op locatie (waar het ingebrachte kunstwerk zich bevindt )

Afgelopen jaren is een tiental complexe kunstwerken uit Nederlands collecties de revue gepasseerd bij het SBMK-platform voor conserveringsvraagstukken. Medewerkers van museale collecties brengen een werk in, dat ze graag met collega’s vanuit verschillende invalshoeken willen onderzoeken. Is er een kunstwerk in de museale collectie waarbij jij betrokken bent, waarmee je problemen hebt of verwacht met betrekking tot beheer, behoud en/of presentatie? Laat het ons weten via info@sbmk.nl. Gezien de drukbezochte studiedagen over licht en textiel; als deelnemer heb je vast voorbeelden gevonden uit je eigen praktijk. Grijp je kans om deze werken in te brengen bij het platform!
Voor meer informatie over het platform en een lijst van cases, zie de website van de sbmk.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Februari
Internationale SBMK-dag Digital Art
Februari, datum en locatie nog onbekend

De internationale SBMK-dag over beheer en behoud van digitale kunst vormt de afsluiting van het SBMK/LIMA-project Transformatie Digitale Kunst. Hoe houd je digitale kunstwerken toegankelijk voor het publiek in de snel veranderende wereld van hard- en software? Samen met diverse musea ontwikkelen LIMA en SBMK hiervoor best practice, inclusief richtlijnen en protocollen. Hiervoor is het project gestart met steun van het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Fonds. Het onderzoek richt zich op de duurzame conservering van digitale kunstwerken met drie werken van Peter Struycken als casestudies. Het project is inmiddels ruim een jaar op stoom en de serie van drie expertmeetings is op 10 september j.l afgerond.

Tijdens deze bijeenkomsten leverden conservatoren en restauratoren hun bijdrage hebben aan het bespreken en vaststellen van de (on)mogelijke conserverings-strategieën. De eerste meeting was in het Gemeentemuseum Den Haag, eigenaar van het werk BLOCKS, de tweede in het Kröller-Müller Museum, een van de eigenaren van SHFT34 en de derde bij LIMA, eigenaar van de serie DISP etc.

De conservering van SHFT34 is zo goed als afgerond, aan de andere cases wordt nog volop gewerkt. Op 10 september presenteerde LIMA de ontwikkelde workflow en vragenlijst voor kunstenaars. Daarnaast zijn er plannen gesmeed voor het afsluitende symposium dat in februari 2016 zal plaatsvinden. Heb je belangstelling om bij het symposium te zijn, laat het vast weten via info@sbmk.nl. Wil je meer informatie over het project Transformatie Digitale Kunst, kijk op de website.

  Agenda


Oktober
Introductiedag beheer en behoud hedendaagse kunst
16 oktober, 10:00 - 17:00 uur, Centraal Museum Utrecht
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

November
SBMK-platform conserveringsvraagstukken
20 november, 10:00 - 13:00 uur, locatie van de case study
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

Februari
Internationale SBMK-dag Digital Art
datum en locatie nog te bepalen

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.