Nieuwsbrief nr 02
April 2012

Presentatie boek
The Artist Interview

Picture


Volgende week verschijnt bij JAP Sam Books The Artist Interview For Conservation and Presentation of Contemporary Art. Guidelines and Practice. De publicatie is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van RCE, SBMK en UvA. Het is een omvangrijk en toegankelijk handboek over het houden van kunstenaarsinterviews, gericht op het beheer en behoud van hedendaagse kunstwerken. Het boek is opgebouwd uit twee delen: deel I is methodisch en deel II omvat een bundeling van tien artikelen over gehouden interviews met levendige praktijkvoorbeelden. Je bent van harte welkom op de boekpresentatie op donderdag 19 april, 15:30 uur in het Gemeentemuseum Den Haag, het huis van de nieuwe bestuursvoorzitter van de SBMK. Kunstenaars en restauratoren / interviewers zullen aanschuiven voor een rondetafelgesprek onder leiding van Willem Baars en Lydia Beerkens. Voor meer informatie over het boek, een bestelling of het programma van de boekpresentatie, klik hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Onderzoek born-digital kunstwerken in Nederland afgerond met publicatie en actieplan
Kunstenaars maken steeds meer gebruik van digitale technologie. De snelle gedateerdheid daarvan staat in schril contrast met het idee van kunst als erfgoed met eeuwigheidswaarde. Instellingen die deze kunst verzamelen en presenteren, worstelen zonder uitzondering met de problematiek van beheer en behoud. De publicatie Born-digital kunstwerken in Nederland maakt deel uit van het SBMK/NIMk-project Behoud Mediakunst Collectie Nederland en is uitgegeven in samenwerking met Virtueel Platform en DEN. Het boekje biedt de resultaten van literatuuronderzoek, een enquête onder veertien toonaangevende instellingen, interviews met betrokkenen (directeuren, conservatoren, restauratoren) en verslagen van internationale expertmeetings. De publicatie sluit af met heldere strategische, beleidsmatige en praktische aanbevelingen. Het boekje is vanaf vandaag te bestellen en te downloaden. Een direct gevolg van het onderzoek is de start van de Digital Art Force (DAF), een initiatief van bovengenoemde partijen om de aanbevelingen uit de studie op te volgen. De vier partners beseffen dat ondanks de moeizame economische omstandigheden actie moet worden ondernomen, zodat nieuwe generaties de hedendaagse digitale kunst kunnen blijven beleven. Klik hier voor bestellen of downloaden.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

NWO Science4Arts
In 2010 nodigt de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de SBMK uit voor deelname aan de denktank voor de ontwikkeling van een nieuw onderzoeksprogramma: Science4Arts, gericht op de restauratie van oude en nieuwe kunst. Onderzoeksaanvragen dienen geesteswetenschappelijke en natuurwetenschappelijke componenten te combineren en bestaan uit ten minste twee promotie- of postdoconderzoeken waarin deze samenhang wordt nagestreefd. De SBMK initieerde via de stuurgroep drie onderzoeksvoorstellen. NWO heeft op het gebied van moderne kunst het voorstel ‘Foto’s voor de toekomst’ gehonoreerd. Dit is een onderzoek naar de conservering van foto’s en fotografische kunstwerken waarin verschillende technieken zijn gebruikt, in een samenwerkingsverband tussen Universiteit Leiden en Stedelijk Museum Amsterdam. Daarnaast is bereikt dat de opzet van het NWO-programma is aangepast aan de specifieke werksituatie van musea, conservatoren, (freelance) restauratoren en onderzoekers die gericht zijn op moderne en hedendaagse kunst.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Studiedag textiele kunststoffen
De eerste kunststofdag van 2012 organiseren SBMK en RCE op dinsdag 8 mei in Rotterdam. Deze studiedagen / workshops staan in het teken van het inventariseren en oplossen van conserveringsproblemen rond specifieke kunststoffen in hedendaagse kunstwerken. Dit keer is het onderwerp ‘Nylon’ met werken van kunstenaars als Ernesto Neto, Madeleine Berkhemer en Iris van Herpen. In elk geval gaan we het werk van Berkhemer bekijken in het NAi. De kunstenaar zal daarbij zelf aanwezig zijn. ’s Middags verhuizen we naar Museum Boijmans Van Beuningen voor de rest van het programma. Als je een bijdrage wil leveren aan de studiedag in de vorm van een case study, probleem, vraag of mogelijke oplossing, stuur dan een e-mail naar info@sbmk.nl.
Wil je je inschrijven en het programma ontvangen, klik hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Afsluitend seminar project Behoud Mediakunst Collectie Nederland
donderdag 28 juni, 13 uur in Amsterdam (locatie nog onbekend)
Deze zomer loopt het NIMk / SBMK-project Behoud Mediakunst Collectie Nederland ten einde. Dan zijn veertien videokunstcollecties geconserveerd zodat ze in de toekomst toegankelijk blijven. Daarnaast zijn twee onderzoeken afgesloten: naar de omgang met born-digital art in Nederlandse musea (zie hierboven) en naar de auteursrechtelijke aspecten rond het online vertonen van videokunst i.s.m. Kennisland. Op 28 juni organiseren NIMk en SBMK een afsluitend seminar in samenwerking met de UvA. Het belooft een levendig progamma te worden met presentaties en workshops, bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in (de toekomst van) mediakunst. Noteer de datum alvast! Voor inschrijvingen / om het programma toegestuurd te krijgen, klik hier.
  Inhoud
Boekpresentatie The Artist Interview
donderdag 19 april 15:30 uur, Gemeentemuseum Den Haag

Onderzoek born-digital kunstwerken in Nederland afgerond

Onderzoek NWO Science4Arts

Studiedag textiele kunststoffen
dinsdag 8 mei, NAi en Museum Boijmans Van Beuningen

Afsluitend seminar project Behoud Mediakunst Collectie Nederland
donderdag 28 juni, 13 uur in Amsterdam

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
COLUMN - Benno Tempel
directeur Gemeentemuseum Den Haag en bestuursvoorzitter SBMK
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Kennis delen is essentieel
voor musea

Nederland kent een lange museale traditie, waarin een hechte samenwerking tussen kunstenaars, verzamelaars en musea steeds een constante is geweest. Die traditie, die inmiddels al twee eeuwen bestaat, heeft geleid tot een professionele beroepstak waarin beheer en behoud van de collectie de grondwaarden zijn. Dat weerspiegelt zich onder andere in een groot aantal documentalisten, behoudsmedewerkers en restauratoren die achter de schermen fantastisch werk verzetten.

De staat van oude meesters en klassiek moderne kunst in ons land is dan ook goed. Maar ondanks al die zorg is de kennis over eigentijdse kunst en de specifieke problematiek van de conservering van nieuwe materialen achtergebleven bij de groei van de hedendaagse collecties. Waar musea vaak wel restauratoren in eigen huis hebben voor schilderijen en werken op papier, zijn er maar relatief weinig experts op gebied van de eigentijdse kunst werkzaam in de instellingen. Dat is op zich niet verwonderlijk. Als iets de kunstenaar van vandaag kenmerkt, is het wel het gebruik van zeer uiteenlopende materialen en het werken in verschillende media.

Juist om ook die werken voor de toekomst te kunnen behouden is het onderzoek dat SBMK doet en de kennis die dat oplevert zo van belang. Het overstijgt de grenzen van een individueel museum. In onze huidige maatschappij is het delen van kennis in mijn ogen een weg die meer en meer bewandeld zal worden. Met name de komst van nieuwe media en internet bieden de mogelijkheid om informatie wereldwijd te verspreiden. Nederland als museumland heeft baat bij de verspreiding van die kennis. De projecten van SBMK onderstrepen dat telkens weer.

Het hoogstaande en innovatieve onderzoek dat we uitvoeren wordt nauwlettend gevolgd vanuit het buitenland. Daardoor ondersteunen de initiatieven van SBMK niet alleen de vaderlandse musea maar worden de resultaten ook internationaal verwerkt en toegepast. Daarmee is SBMK een belangrijk onderdeel geworden van de hoge standaard waarop in Nederland de beeldende kunsten worden beheerd en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.