Nieuwsbrief nr 18
April 2018

Honderd proposals voor internationale SBMK Summit

Picture

Hüseyin Bahri Alptekin, Self-Heterotopia, Catching Up with Self, 1991- 2007, collectie Van Abbemuseum, foto Peter CoxSave the date!
Het tweedaagse symposium Acting in Contemporary Art Conservation vindt plaats op 15 en 16 November 2018 in Amersfoort (RCE) en Amsterdam (Stedelijk Museum). Er zijn honderd proposals binnengekomen vanuit de hele wereld. Momenteel is de technical committee van de summit bezig met het samenstellen van het programma. Onderwerpen zijn: decision making, artist participation, oral history en processes and roles in conservation. Het programma zal bestaan uit key notes, snap shots (poster)presentaties en panel discussies.

Praktische informatie
De registratie voor de summit gaat in juni van start. In de loop van mei is het programma bekend. Deelname kost €150. Studenten betalen €75, evenals medewerkers van SBMK-partners (zie voorwaarden).
Wil je er een driedaags symposium van maken in combinatie met de Engelstalige SBMK-dag 2018 over Plastics? Studenten en medewerkers van SBMK-partners betalen €125 voor drie dagen en deelnemers die niet bij een SBMK-partner werken betalen €250. Houd je mailbox in de gaten voor het programma!

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Project Plastics: op weg naar fase 2


De deelnemers aan het Project Plastics hebben in februari de vierde iconische bijeenkomst meegemaakt binnen het Project Plastics. Deze dag over elastomeren vond plaats in het Kröller-Müller Museum. De volgende en laatste bijeenkomst is op 13 april in het Van Abbemuseum. Onderwerp is dan rigide kunststoffen, met onder andere een presentatie over het iconische kunstwerk dat het museum inbracht in het project. (Zie foto boven aan deze nieuwsbrief).

Pilot 'plastic-surveys on the job’
Aansluitend starten we met de pilot 'plastic-surveys on the job’. Twee weken lang is het plasticsteam bij RCE Collecties in huis. Eerst krijgen de medewerkers workshops. Hierin leren ze om de verschillende soorten plastics te leren identificeren binnen de vier groepen die we onderscheiden: schuimen, folies, elastomeren en rigide plastics. Vervolgens gaan ze in groepjes aan de slag om werken uit hun eigen collectie te identificeren en op de juiste manier te registreren. Het plasticsteam heeft apparatuur bij zich voor de lastig te identificeren objecten. Op basis van de identificaties kunnen passende conserveringsmaatregelen voor de objecten worden vastgesteld.
Deze pilot is ook bedoeld om de eerste versie van de digitale ‘plastic identificatie tool’ te testen en de digitale omgeving waarin alle informatie is opgeslagen.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Deelnemen aan plastic-surveys
'on the job’? Inschrijving open!


Als de pilot 'plastic-surveys on the job’ achter de rug is, gaat het plasticsteam in een jaar tijd langs bij alle andere collecties die aan het project deelnemen. Behalve in de zomermaanden zijn er elke maand plastic workshops en surveys bij de diverse musea. Er is bij elke collectie ruimte voor een aantal andere deelnemers naast de eigen medewerkers. Het gaat om ongeveer vijftig plaatsen, verspreid over tien collecties: Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Gemeentemuseum, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Schunck*, Stedelijk Museum, Van Abbemuseum en de RABO Kunstcollectie. Deelname aan deze workshops/surveys kost 300 euro voor medewerkers van SBMK-partners en 500 euro voor anderen. Wil je in aanmerking komen voor zo’n plek en in de praktijk leren om plastics te identificeren in kunstcollecties? Laat het snel weten via
aanmelden@sbmk.nl.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SBMK-dag 2018 over kunststoffen


Op 14 november, als de helft van de surveys erop zit, delen we de resultaten met iedereen die er niet zelf bij kon zijn. Dit doen we op een Engelstalige SBMK-dag met Nederlandse en buitenlandse bijdragen over kunststoffen, voorafgaand aan de SBMK-summit. Wil je je alvast opgeven voor deze SBMK-dag in het Centraal Museum? Dat kan via aanmelden@sbmk.nl. Wil je er een driedaags symposium van maken in combinatie met de summit? Dat kan in juni, zodra de registratie voor de summit opengaat.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SBMK- Introdag Beheer/behoud moderne en hedendaagse kunst


In mei organiseren we voor de achtste keer de SBMK-introductiedag, dit keer in het Museum Boijmans Van Beuningen. Tijdens deze dag komen begrippen aan de orde als besluitvorming, conditie, registratie, documentatie, (her)installatie, biografie van het kunstwerk en de modellen die daarvoor bestaan. Je werkt op locatie aan een case study. Wil jij ook wegwijs gemaakt worden in de wereld van beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunstwerken? De docenten zijn Saskia van Kampen-Prein, conservator moderne en hedendaagse kunst Museum Boijmans Van Beuningen, Rebecca Timmermans, restaurator moderne kunst, Stedelijk Museum Amsterdam en Paulien ’t Hoen, coördinator SBMK. Heb je zelf belangstelling voor deze dag of wil je een nieuwe collega opgeven? Stuur dan een mail naar
aanmelden@sbmk.nl. We leggen dan zo snel mogelijk een datum vast.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

  Inhoud

>Honderd proposals voor internationale SBMK Summit
Save the date!


>Project Plastics: op weg naar fase 2

>Deelnemen aan plastic-surveys 'on the job? Inschrijving open!

>SBMK-dag 2018 over kunststoffen

>SBMK- Introdag Beheer/behoud moderne en hedendaagse kunst– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

Agenda
13 april
Vijfde/laatste iconische bijeenkomst Project Plastics

Mei
SBMK-introdag

Mei 2018 - mei 2019
Kunststof surveys bij deelnemers Project Plastics

14 november
SBMK-dag 2018 Plastics

15-16 november
SBMK-summit Acting in Contemporary Art Conservation


– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Column Daniëlle Laudy
Conservator Behoud & Beheer,
Rabo Kunstcollectie


– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Plastic fantastic?
Vorige week was ik bij de SBMK-bijeenkomst van het Project Plastics over elastomeren. Er kwamen allerlei degradatieverschijnselen aan de orde. Ik realiseerde me dat ik die ook had kunnen aantreffen in februari 2017… Onder het oog van de draaiende camera's van het tv-programma De Kennis van Nu, inspecteerde ik toen samen met Suzan de Groot van RCE een kunstwerk van natuurrubber van Tom Claassen. Het had jaren in ons depot opgeslagen gelegen en we waren op alles voorbereid. Gelukkig was ons kunstwerk nog in goede staat, maar hoe houden we dat zo?

We willen het namelijk wel graag laten zien. Want in tegenstelling tot museumcollecties, staat bij bedrijfscollecties vaak zestig procent van de werken in kantoorpanden en maar veertig procent in depot. De tijd dat bedrijfscollecties gezien werden als pure gebruikscollecties ligt achter ons. Ook bij ons wordt er steeds meer tijd en geld besteed aan onderzoek, restauratie en conservering. Sommige kunstwerken staan vanwege de kwetsbaarheid zelfs iets langer in ons depot.

De Rabo Kunstcollectie omvat tweeduizend kunstwerken en leent circa vijftig kunstwerken per jaar uit aan musea in binnen- en buitenland. Er worden nog steeds kunstwerken aan de collectie toegevoegd. Ondanks het feit dat het grootste deel van de collectie in de gebouwen te zien is, vraagt een slinkend aantal kantoorpanden en een toenemend aantal open werkplekken om herbezinning op de uitgangspunten van het verzamelen. Wat zou de toekomst van een bedrijfscollectie kunnen zijn in de veranderende wereld? Gaat het dan alleen nog om bezit vergaren of kan de culturele betrokkenheid een andere vorm krijgen?

De eerste vruchten van deze zoektocht hebben we afgelopen jaar al geplukt. Lucas de Man en zijn Stichting Nieuwe Helden lieten medewerkers van de Rabobank door theater, podcasts en performance kennismaken met een andere kant van kunst. Als partner in het Plastic Project van de SBMK hopen we ook een steentje bij te dragen aan kennisdeling en onderzoek. In dit project leren we zelf plastics identificeren aan de hand van de collecties van alle partners, waarbij de
do-it-yourself kit steeds meer vorm krijgt. Uiteindelijk zal dit resulteren in een digitale tool, waarmee we na identificatie de juiste conserveringsmaatregelen kunnen nemen om onze kunstwerken, waarin kunststoffen zijn verwerkt, te behouden. Alle collega’s in het culturele veld zullen hier profijt van hebben.


– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.