Nieuwsbrief nr 19
Juli 2018

Inschrijving SBMK-dag en Summit open!De inschrijving voor de Engelstalige SBMK-dag over plastics en de SBMK-summit is geopend. Bekijk / download hier het programma en kies je opties. Je kunt een driedaags programma samenstellen of alleen kiezen voor de SBMK-dag, dan wel de tweedaagse summit. We hebben voor de summit slechts 150 plaatsen, dus wees er snel bij!
Inschrijven kan hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Kunststof surveys on the job gestart: je kunt nog aansluiten!


Precies een jaar na het begin van het project heeft het Plasticsteam een pilot gehouden van de ‘kunststof survey on the job’. Deze bestaat uit twee dagen workshops waarin de vier hoofdgroepen plastics besproken worden en acht dagen om aan de slag te gaan met de identificatie van de kunstwerken met kunststoffen uit de collectie. Tijdens de pilot hebben de deelnemers de digitale tool en de bijbehorende toolkit kunnen testen. Ondanks de kinderziektes, was iedereen erg enthousiast. Inmiddels is ook de eerste ‘officiële’ workshops/survey bij het Stedelijk Museum afgerond. Niet alleen de museummedewerkers, maar ook het plasticsteam zelf, hebben veel geleerd en nieuwe objecten en materiaaltoepassingen gezien. Zo bleek het identificeren van de kunststoffen in de sieradencollectie van het Stedelijk een stuk lastiger dan gedacht. Door veel overleg, de gevarieerde expertise van alle aanwezigen, het internet en natuurlijk de tool kwam de juiste soort plastic boven water.

Picture
Kunststof survey Stedelijk Museum Amsterdam
Isa Genzken, Papst, 2006.
Foto’s: Carien van Aubel en Olivia van Rooijen


Praktijkdagen

De praktijkdagen ‘on the job’ zijn in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van de musea die deelnemen aan het Project plastics, maar er zijn in elk museum een aantal plaatsen voor gasten beschikbaar. Tijdens de workshops worden in vier dagdelen de vier groepen plastics behandeld: schuimen, folies, elastomeren en rigide plastics. Deelnemers leren werken met de digitale Plastic Identification Tool (PIT) en de PIT-kit met materialen en testjes. De volgende acht dagen gaan de medewerkers van het museum in duo’s kunstwerken uit de eigen collectie identificeren onder leiding van het plasticsteam. Als gast van een collectie identificeer je minstens een dag mee. Meerdere dagen mag natuurlijk ook. Je identificatie-dagen hoeven niet aaneensluitend te zijn en je kunt ook kiezen voor identificatiedagen bij verschillende collecties. Kijk in
de agenda, wanneer je nog kunt aansluiten tussen september en april. Let op: je kunt alleen meedoen met de identificatie-dagen als je de twee workshopdagen hebt gevolgd. Het geeft niet als dat op een andere locatie was.

Praktische informatie

Deelname aan deze workshops/surveys kost € 300 ex BTW voor medewerkers van SBMK-partners (zie voorwaarden) en € 500 ex BTW voor andere deelnemers.
Grijp deze kans en sluit je aan bij een van deze surveys op locatie! Als je je aanmeldt via aanmelden@sbmk.nl geef dan aan welke workshop-locatie je voorkeur heeft en welke identificatiedagen je beschikbaar bent. Wie het eerst komt, wie het eerste maalt… Wil je meer weten over Project Plastics? Zie: website SBMK .

Data en beschikbaarheid

September: kunststofsurvey Gemeentemuseum Den Haag (workshops 17/18, identificatie 20 /21 kunstwerken, 24/25 toegepaste kunst, 27/28 mode). Er zijn nog drie plekken.
Oktober: kunststofsurvey Schunck* Heerlen (workshops 15/16, identificatie 17-25). Er zijn nog zes plekken.
Oktober/november: kunststofsurvey Museum Boijmans van Beuningen (workshops 29/30, identificatie 31-9). Workshops vol, identificatie in overleg
November: kunststofsurvey Kröller-Müller Museum (workshops 19/20, identificatie 21-30). Workshops vol, identificatie in overleg
Januari 2019: kunststofsurvey Van Abbemuseum (workshops 14/15, identificatie 16-25). Er is nog één plek.
Februari 2019: kunststofsurvey Centraal Museum (workshops 7/8, identificatie 11-20). Er zijn nog vijf plekken.
Maart/april 2019: kunststofsurvey Bonnefantenmuseum (workshops 25/26, identificatie 27-5). Er zijn nog vijf plekken.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SBMK- Introdag Beheer/behoud moderne en hedendaagse kunst


Op 22 juni organiseerden we voor de achtste keer de SBMK-introductiedag, dit keer in Museum Boijmans Van Beuningen. Met acht enthousiaste Belgische en Nederlandse deelnemers, afkomstig uit zowel musea als de galeriewereld, spraken we over alle aspecten van beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunst. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld besluitvorming, conditie, registratie, documentatie, (her)installatie, biografie van het kunstwerk en de modellen die daarvoor bestaan. In twee groepjes werkten we aan een case study en een kunstenaarsinterview op zaal. We bespraken kunstwerken en situaties uit de praktijk van de deelnemers. De docenten zijn Saskia van Kampen-Prein, conservator moderne en hedendaagse kunst Museum Boijmans Van Beuningen, Rebecca Timmermans, restaurator moderne kunst, Stedelijk Museum Amsterdam en Paulien ’t Hoen, coördinator SBMK. Wil jij ook wegwijs gemaakt worden in de wereld van beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunstwerken? Stuur dan een mail naar
aanmelden@sbmk.nl. Zodra er genoeg mensen op de lijst staan, organiseren we de volgende SBMK-introdag.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Symposium The New Custodians:
de keuzes die ze maken, de kennis die ze nodig hebben


SBMK en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken nauw samen. Afgelopen jaren gebeurde dit met name in het kader van het RCE-kennisprogramma Erfgoed van de Moderne tijd. Het Project Plastics is daar een voorbeeld van. In het kader van dit kennisprogramma organiseren RCE en het Van Abbemuseum het symposium The New Custodians.
Hierin staat de vraag centraal hoe musea hun collecties moderne / hedendaagse kunst en design onderzoeken en presenteren. Hoe beïnvloeden eigentijdse technologieën de keuzes die musea maken en hoe zien zij de mogelijkheid om in de presentatie ook (virtuele) reconstructies van objecten toe te laten? Wat betekenen reconstructies voor onderzoek en voor de authenticiteit van het object? En welke andere routes worden gevolgd om het publiek te betrekken bij de creatieve processen waaruit kunst ontstaat?

Het symposium is bedoeld als een verkenning van deze vragen aan de hand van levendige duo-presentaties uit het kennisprogramma van de Rijksdienst en museale onderzoeksprojecten. De keynote lezing wordt gegeven door Alistair Hudson, directeur van de Manchester Art Gallery en initiatiefnemer van het Grizedale Arts-project, waarbij kunstenaars en burgers nauw samenwerkten.

Save the date! 23 oktober, van Abbemuseum.
Als je na de zomer het programma wil ontvangen, stuur dan een mail naar t.scholte@cultureelerfgoed.nl
  Inhoud
>Inschrijving SBMK-dag en Summit open!

>Kunststof surveys on the job gestart: je kunt nog aansluiten!

>SBMK- Introdag Beheer/behoud moderne en hedendaagse kunst

>Symposium The New Custodians

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

Agenda
27-28 September kunststofsurvey Gemeentemuseum Den Haag

15-25 Oktober kunststofsurvey Schunck* Heerlen.

23 Oktober Symposium The New Custodians, Van Abbemuseum

29 Oktober - 9 november kunststofsurvey Museum Boijmans van Beuningen

19-30 November kunststofsurvey Kröller-Müller Museum

14 november SBMK-dag 2018 Plastics

15-16 november
SBMK-summit Acting in Contemporary Art Conservation

14-25 Januari 2019 kunststofsurvey
Van Abbemuseum.


7-20 Februari 2019 kunststofsurvey Centraal Museum

25 Maart - 5 april 2019 kunststofsurvey Bonnefantenmuseum.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Column Carien van Aubel & Olivia van Rooijen
onderzoekers Project Plastics
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Carien en Olivia ontmoetten elkaar in hun studietijd tijdens zaalvoetbal. Wie had gedacht dat ze tien jaar later samen aan het Project Plastics zouden werken? SBMK en RCE zochten twee junior onderzoekers voor het project:
één scheikundige/restaurator en een scheikundige. Dat Carien gevraagd zou worden, lag voor de hand, omdat ze vaker meewerkte aan
RCE-projecten als scheikundige /restaurator (destijds nog in opleiding). Toen haar om advies werd gevraagd voor een partner kwam Olivia in beeld, die net was afgestudeerd. Inmiddels zijn ze ruim een jaar bezig met de uitvoering van Project Plastics.


We realiseerden ons dat we al een jaar bezig waren met het Project toen we afgelopen april het Ateliergebouw binnenliepen en voor de tweede keer de verjaardag van de tweelingbroer van Henk van Keulen vierden. Henk van is de senior onderzoekers van RCE die ons opleidt, samen met Suzan de Groot. Beiden zijn gespecialiseerd in kunststoffen. Hun atelier bij RCE is onze vaste werkplek voor het project en gevieren staan we binnen het project bekend als ‘het plastics team’. Terugkijkend hebben we het afgelopen jaar veel voor elkaar gekregen. De digitale tool voor het identificeren van plastics is ontwikkeld, de toolkit met materialen en testjes is samengesteld en de vijf bijeenkomsten met de deelnemende musea om onze bevindingen te toetsen, zijn afgerond. Afgelopen maanden hebben we de eerste twee ‘kunststofsurveys on the job’ succesvol uitgevoerd bij twee van de deelnemende collecties. De anderen vinden na de zomer plaats.

SBMK en RCE geven ons de kans om ons te verdiepen in een ontzettend actueel onderwerp op een hele leuke, positieve manier. In een tijd waarin het maatschappelijke debat over plastic vooral gaat over de aantasting van het milieu, met vragen als ‘Hoe komen we er zo snel mogelijk vanaf?’ en
‘Hoe kan het gerecycled worden’, is de insteek van Project Plastics precies omgekeerd. Wij zijn juist bezig met het bewaren en behouden van plastics. Niet alle plastics zijn wegwerpartikelen! Kunst is hier een goed voorbeeld: een plastic wegwerpartikel verandert door de hand van een kunstenaar in een object van culturele waarde. Het mooie is dat alle informatie die we verzameld hebben over de plastics die veel in kunstwerken voorkomen, nu terecht komt bij restauratoren en collectiebeheerders. Zij kunnen op grond daarvan passende conserveringsmaatregelen nemen.

Als we tijdens onze eerste ontmoeting in de sporthal hadden geweten dat de bal waar we mee voetbalden niet van leer, maar van PVC was gemaakt, waren we ongetwijfeld wereldkampioen geworden. Dan hadden we gebruik kunnen maken van de specifieke kwaliteiten van dit materiaal, die we nu inmiddels kennen. Aan de andere kant…. dan hadden we hier nu misschien niet gezeten en wie had al die kunstwerken dan geanalyseerd?

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.