Nieuwsbrief nr 03
September 2012

SBMK-Jaarverslag 2011

Picture
Ernesto Neto, ‘Celula Nave,’ 2004, Museum Boijmans Van Beuningen, casestudy tijdens de eerste nylondag op 8 mei 2012


In de afgelopen zeventien jaar heeft de SBMK een tienjaarverslag (1995-2005) en een vijfjaarverslag (2006-2010) uitgebracht in de vorm van een boekje. Vorig jaar is het besluit genomen om jaarlijks verantwoording af te gaan leggen en om dit digitaal te doen. Het jaarverslag 2011 geeft een beeld van de activiteiten van de SBMK in het afgelopen jaar naast de jaarrekening. Het verslag is te vinden op de website.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Promotie Lydia Beerkens over restauratie moderne kunst als specialisatie
Restaurator Lydia Beerkens is al sinds het project ‘Modern Art: Who Cares’ betrokken bij de SBMK. Aanvankelijk als projectmedewerker, inmiddels als bestuurslid. Op donderdag 20 september om precies 10:30 uur verdedigt zij in de Radboud Universiteit Nijmegen (Comeniuslaan 2) haar proefschrift ‘Restauratie van Moderne kunst, een nieuwe specialisatie in het restauratievakgebied’. Een promotie die naar haar eigen zeggen niet mogelijk was geweest zonder de samenwerking binnen de SBMK. Voor een korte samenvatting en de uitnodiging, klik hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Presentatie nieuwe opzet shared services mediakunst
Per januari 2013 zal het NIMk in de huidige vorm niet meer bestaan. Een nieuwe organisatie met de werktitel ‘Voorheen Montevideo (VH MV)’ gaat de expertise, kennis en services waarvan de musea sinds jaar en dag gebruik maken, voortzetten en uitbreiden. Naast haar focus op videokunst gaat het nieuwe kennis- en servicecentrum zich nadrukkelijk ook richten op het bredere terrein van mediakunst en born-digital kunstwerken. Aankomend directeur Gaby Wijers presenteert haar nieuwe organisatie en servicestructuur op donderdag 27 september bij SMART Project Space, Amsterdam van 11 tot 13 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die services van NIMk afneemt of dat in de toekomst wil gaan doen. Aanmelden vóór 24 september kan hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Studiedagen Textiele kunststoffen
De eerste kunststofdag van 2012 organiseerden SBMK en RCE op dinsdag 8 mei in Rotterdam met als thema ‘Nylon’. De dag stond in het teken van het inventariseren van de conserveringsproblemen rond hedendaagse kunstwerken, waarvan nylon een hoofdbestanddeel vormt. In het NAI en Museum Boijmans Van Beuningen kwamen werken aan de orde van Ernesto Neto, Madeleine Berkhemer en
Iris van Herpen. Voor het programma van deze succesvolle studiedag klik hier.
Op dinsdag 2 oktober vindt de vervolgdag plaats. Locatie en programma van deze kunststofdag zijn nog niet bekend, maar als je een bijdrage wil leveren in de vorm van een case study, probleem, vraag of mogelijke oplossing, stuur dan een e-mail naar info@sbmk.nl. Wil je je inschrijven en het programma ontvangen, klik hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

SBMK-dag 2012 inclusief afsluiting project Behoud Mediakunst Collectie Nederland
De SBMK-dagen bestaan uit presentaties en workshops, gebaseerd op samenwerkingsprojecten die recent zijn afgesloten, nog lopen of op de rol staan. De dagen zijn bedoeld voor iedereen die in zijn professionele omgeving te maken heeft met beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunst. De SBMK-dag is dé gelegenheid om collega’s te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Dit jaar vindt de dag plaats op donderdag 8 november bij SMART Project Space, in Amsterdam, van 10 tot 17 uur.

Besloten in het levendige programma ligt de afsluiting van het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland. Binnenkort loopt dit NIMk/SBMK-project ten einde. Dan zijn veertien Nederlandse videokunstcollecties behouden voor de toekomst. Daarnaast zijn twee onderzoeken afgesloten: naar de omgang met born-digital art in Nederlandse musea in samenwerking met Virtueel Platform en DEN en naar de auteursrechtelijke aspecten rond het online vertonen van videokunst in samenwerking met Kennisland. In het kader van dit laatste onderzoek is een tool ontwikkeld voor collectiebeheerders die hen zicht biedt op de (on)mogelijkheden van online vertoning in specifieke situaties. Deze tool en andere resultaten van het project presenteren we op 8 november.

Het programma voor de workshops is nog niet uitgekristalliseerd, maar er zal in elk geval aandacht zijn voor de ruimte die musea hebben om ‘iets’ met hun videokunst te doen terwijl er geen afspraken zijn gemaakt met de kunstenaar, de registratie van born-digital kunst en de ontwikkeling van nieuwe SBMK-activiteiten op grond van geïnventariseerde wensen uit het veld. Noteer 8 november alvast in je agenda! Voor inschrijvingen/om het programma toegestuurd te krijgen/workshops te kiezen, klik hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Symposium over de invloed van digitale kunst op de structuur van musea
Het Van Abbemuseum en Baltan Laboratories organiseren in samenwerking met o.a. de SBMK een symposium rondom mediakunst in collecties en presentaties van musea. Naast plenaire presentaties van (inter)nationale specialisten, bestaat het symposium uit werkgroepen rondom specifieke case studies - voorbeelden van born-digital kunstwerken in Nederlandse collecties - met als doel de het benoemen en oplossen van de uitdagingen die deze werken met zich meebrengen. Vijf hoofdthema's staan daarbij centraal: esthetiek, (kunst)geschiedenis, economie, conservering en organisatie. Het symposium vindt plaats in het Van Abbemuseum op vrijdag 14 en zaterdag 15 december. Wil je op de hoogte blijven of je alvast aanmelden, klik hier.
  Inhoud en Agenda
Jaarverslag 2011, nu online

Promotie Lydia Beerkens Restauratie van Moderne kunst, een nieuwe specialisatie in het restauratievakgebied,
donderdag 20 september

Presentatie nieuwe opzet ‘shared services’ voor duurzame toegang tot de Nederlandse mediakunst collectie,
donderdag 27 september

Studiedag textiele kunststoffen,
dinsdag 2 oktober

SBMK-dag en afsluiting project Behoud Mediakunst Collectie Nederland,
donderdag 8 november

Symposium, Baltan/Van Abbemuseum ism SBMK over de invloed van digitale kunst op de structuur van het museum,
vrijdag en zaterdag 14 en 15 december


– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
COLUMN - Marco Grob
zakelijk directeur Centraal Museum Utrecht en verantwoordelijk voor de financiën in het SBMK-bestuur
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Financiële krapte? Maak rechtstreeks gebruik van elkaars expertise!
De SBMK bestaat nu 17 jaar. Het mooie van dit samenwerkingsverband vind ik dat het niet is opgelegd, maar is ontstaan vanuit een intrinsieke behoefte. De SBMK heeft een ideële doelstelling die gebaseerd is op een gezamenlijk streven en gedeelde verantwoordelijkheid. De betrokkenheid beperkt zich al geruime tijd niet meer tot de miniconventmusea die het initiatief hebben genomen voor de stichting. Inmiddels dragen ook vele andere musea, universiteiten, collectiebeherende instellingen en bedrijven financieel of anderszins bij aan de organisatie en activiteiten van de SBMK. Gezamenlijk blijven zij werken aan het realiseren van hoogstaand en innovatief onderzoek naar de conservering van hedendaagse kunst, op basis van de dagelijkse praktijk. Dat is van groot belang. Uit eigen ervaring weet ik hoe musea geleid worden vanuit publieksgerichtheid. Gelden worden in de eerste plaats besteed aan presentaties en tentoonstellingen, waardoor investeringen in de collecties vaak het onderspit delven.

Juist in financieel krappe tijden moeten musea en verwante instellingen hun krachten bundelen. De SBMK faciliteert deze samenwerking en zorgt ervoor dat professionals in het vakgebied
rechtstreeks gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Binnen het netwerk staan kennisvermeerdering en kennisdeling centraal. Hiermee wordt bovendien bespaard op inhuur van externe deskundigen. Tijdens de diverse activiteiten die ik heb bijgewoond in de acht jaar dat ik zelf bij de SBMK betrokken ben, is me steeds weer opgevallen hoe goed het werkt. De SBMK maakt deelname mogelijkheid aan (inter)nationale samenwerkingsprojecten en biedt de mogelijkheid om case studies en aandachtspunten in te brengen. De stichting biedt een bedding voor inhoudelijke bijeenkomsten die gekenmerkt worden door een goede sfeer. De SBMK is trots op deze goede samenwerking, die partijen verbindt in hun gezamenlijke zorg om de hedendaagse collectie Nederland op peil te houden. De stichting vervult hiermee een internationale voorbeeldrol.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.