Nieuwsbrief nr 04
Maart 2013

Conserving Outdoor Painted Sculpture

Picture
Mark Di Suvero, K-Piece, 1971 /© Di Suvero /SpacetimeCC

dinsdag 4 en woensdag 5 juni in Kröller-Müller Museum
De werkgroep van ICOM-CC over Modern Materials and Contemporary Art (MMCA) houdt haar interim meeting 2013 in het Kröller-Müller Museum met het thema: Conserving Outdoor Painted Sculpture. Hoe behoud je de orginele esthethische kwaliteit van beschilderde beelden die bloot staan aan licht, UVstraling en allerlei weersomstandigheden? Daarnaast krijgen deze beelden te maken met vandalisme en ongelukken met bezoekers. Doel van de bijeenkomst is om de huidige benaderingen, methoden en problematiek te bespreken. De werkgroep biedt de mogelijkheid voor overleg met conservatoren, restauratoren, verfindustrie en werkplaatsen. Het Kröller-Müller Museum heeft een grote collectie sculpturen waarvan er 150 geëxposeerd zijn in de tuin. Een aantal van de cases zijn letterlijk onder handbereik tijdens deze meeting. Voor meer informatie, inschrijvingen en de call for papers: klik hier.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Ontwikkelingen SBMK
Vier speerpunten voor de komende jaren
De SBMK verzamelde de afgelopen anderhalf jaar de wensen uit het veld tijdens gesprekken met museumdirecties, de SBMK-stuurgroep en de werkgroepen op de SBMK-dagen van 2011 en 2012. Op basis hiervan stelt de stichting vier speerpunten vast voor de komende jaren:
— mediakunst/digitale kunst
— lichtkunst (in brede zin: neon, gloeilampen, led-verlichting, dia’s)
— textiel en textiele kunststoffen
— studiedagen met workshops voor (nieuwe) museummedewerkers die op een of andere manier te maken krijgen/hebben met beheer, registratie en presentatie van moderne en hedendaagse kunst. Wat moeten zij weten?

SBMK werkt voor de activiteiten op deze gebieden samen met LIMA, DEN, VP (digitale kunst), UvA (in het kader van education permanente voor restauratoren) en RCE. Case studies en onderzoeksvragen zijn afkomstig uit musea met een collectie hedendaagse en moderne kunst. Heb je een case, een vraag of een voorstel op een van deze terreinen? Stuur een email naar SBMK.

Op zoek naar nieuwe partners
In 2012 zijn de directeuren van alle participerende musea gepolst over hun bereidheid om de SBMK financieel te blijven ondersteunen in de komende jaren. Allen hebben zich weer aan onze doelstellingen en activiteiten gecommitteerd, vanuit de gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor de collecties moderne en hedendaagse kunst in Nederland. De SBMK hoopt meer instellingen financieel aan zich te binden, ook universiteiten en bedrijfscollecties. De voorwaarde voor toetreding is dat de organisatie collectiebeherend is en/of onderzoeks-/onderwijsgerelateerd op het gebied van conservering van moderne en hedendaagse kunst. Voorheen waren de meeste activiteiten van de SBMK gratis toegankelijk. Vanaf 2013 moeten deelnemers hiervoor gaan betalen, tenzij ze werken voor een organisatie die al een financiële bijdrage levert aan de stichting. Afhankelijk van de hoogte van de bijdrage mogen twee of drie personen gratis deelnemen aan alle SBMK-activiteiten. Belangstelling om partner te worden? Email SBMK.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Projecten
Levendige Nylondag bij Materia
De kunststofdag op 21 februari stond in het teken van nylon sieraden en kunstobjecten met presentaties van onder andere sieradenontwerper Peggy Bannenberg en restaurator toegepaste kunst van het Stedelijk Museum, Netta Krumperman. Verschillende procededés in rapid prototyping kwamen aan de orde, naast een rondleiding door het Materia Inspiration Centre, een expositie van meer dan 1.800 innovatieve materialen. De criteria om in deze collectie te komen zijn streng. Het materiaal moet vernieuwend zijn op het gebied van esthetiek of techniek, of op een andere wijze maatschappelijke relevantie bieden. Om het volledige programma van de nylondag te bekijken, klik hier. Wil je op de hoogte blijven van onze volgende studiedagen over kunststoffen, klik hier.

Werkgroep Richard Serra
Verschillende Nederlands musea hebben sculpturen van Richard Serra in de collectie. Hoewel het gaat om site-specifieke werken worden ze soms toch verplaatst. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Museum Boijmans Van Beuningen, het Bonnefantenmuseum en het Stedelijk Museum. Momenteel buigt de balansgroep zich over deze case studies. Deze werkgroep ontwikkelt een model voor het vastleggen van afwegingen in de besluitvorming rondom conservering, restauratie en (her)installatie. Hierbij komen zowel gekozen als afgewezen mogelijkheden aan de orde en de motivatie die hieraan ten grondslag ligt. De balansgroep bestaat uit een kern van vaste deelnemers, waarbij conservatoren en restauratoren zich aan kunnen sluiten als zijn geïnteresseerd zijn in een specifieke case, die zij al dan niet zelf hebben ingebracht. Heb je vragen rondom een kunstwerk en wil je deze met een groep deskundigen bespreken, laat het weten via het contactformulier.

Resultaten Project Behoud Mediakunst Collectie Nederland
In het kader van het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland zijn veertien Nederlandse videokunstcollecties fysiek geconserveerd en twee onderzoeken uitgevoerd. De geconserveerde werken zijn nu in opslag bij LIMA en de volgende fase van conservering is standaard opgenomen in het contract. De onderzoeken zijn uitgevoerd in de instellingen die deelnamen aan het project. Het onderzoek naar de omgang met born-digital art in Nederlandse musea is uitgevoerd in samenwerking met Virtueel Platform en DEN. Het onderzoek naar de auteursrechtelijke aspecten rond het online vertonen van videokunst in samenwerking met Kennisland.
De resultaten van het gehele project zijn te vinden in drie publicaties: Born-digital kunstwerken in Nederland, Schermen met auteursrecht en Project Behoud Mediakunst Collectie Nederland.
Deze zijn te bestellen via het contactformulier op de SBMK-website of te downloaden als pdf. Zie publicaties

  Agenda en Inhoud

Conservering Outdoor Painted Sculpture


dinsdag 4 en woensdag 5 juni,
Kröller-Müller Museum

Ontwikkelingen SBMK


— Vier speerpunten voor de komende jaren
— Op zoek naar nieuwe partners

Projecten


— Nylondag in Materia Experience Center
— Werkgroep Richard Serra
— Resultaten Project Behoud Mediakunst Collectie Nederland


– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
COLUMN - Arnoud Odding
directeur Rijksmuseum Twenthe
– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
Oogenblick gaat voor eeuwigh
Op het gebied van het behoud van moderne kunst ben ik een leek. Ik heb natuurlijk wel eens gehoord over die schuimsoorten die in kunstwerken gebruikt zijn en die na enkele decennia volstrekt verkruimelen. Die vervelende kunstenaars ook altijd die maar blijven experimenteren met nieuwe materialen. En ze kunnen toch echt niet zeggen dat ze niet beter wisten. Want wie kent niet het Laatste avondmaal van Leonardo da Vinci in de refter van de Santa Maria delle Grazie in Milaan? Een schilderij dat nog maar een schaduw is van de oorspronkelijke verschijning omdat Leonardo een experimentele techniek gebruikte waarmee hij veel langer door kon werken in de natte verf dan met de traditionele frescotechnieken.

Als je nadenkt over het behoud van moderne kunst kom je nog veel meer ongerijmdheden tegen. De moderne kunstenaars gebruikten dat schuim omdat het zo lekker licht was of omdat het zo makkelijk te verwerken was. Ze hebben helemaal niet nagedacht over de tand des tijds. En daarbij, hoeven we bepaalde kunstwerken wel te restaureren? Het gaat in veel gevallen toch om het idee, om het concept? Waarom zouden we al die moeite doen als je min of meer hetzelfde resultaat gewoon opnieuw kunt realiseren met nieuwe materialen? En waarom zouden we bijvoorbeeld originele filmbeelden bewaren? Het is toch slimmer die in hoge resolutie in te scannen? Dan kun je ze ook veel makkelijker reproduceren...

Nee, in musea hebben we nog altijd een grote voorkeur voor de originele stoffelijkheid van de kunstwerken, ook al breekt overal om ons heen de tijd van de reproduceerbaarheid inmiddels aan. Dat wringt en dat gaat steeds meer wringen. Overigens is dat één van de redenen waarom ik werken in musea zo leuk vind. De gedachte dat je werkt voor de eeuwigheid terwijl je weet dat de eeuwigheid zelfs voor kunstwerken een illusie is. Alles in onze wereld gaat steeds sneller. Ook de eeuwigheid is dus eerder voorbij. De moderne kunst loopt alleen maar vooruit op de rest van de wereld.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –
     


Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan hier af.