Notion motion (2005), Olafur Eliasson | Museum Boijmans Van Beuningen | case study ‘Inside Installations’. | Foto: Hans Wilschut

Waarom SBMK


De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) houdt zich sinds 1995 bezig met projecten op het gebied van het beheer en behoud van hedendaagse beeldende kunst. Doel is het ontwikkelen van 'good practice' waarvan alle belanghebbenden profijt kunnen hebben. Dit gebeurt in samenwerkingsverbanden met collectiebeheerders, conservatoren en restauratoren. Vragen uit het veld over uiteenlopende problemen (materiaaltechnisch, ethisch) komen hierbij aan de orde. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vergankelijke materialen of een complexe installatie? Welke rol spelen de kunstenaar en het museum in deze problematiek? De SBMK initieert projecten, maakt de uitvoering ervan mede mogelijk en zorgt dat de verkregen informatie toegankelijk wordt voor vakgenoten.

Behoefte aan informatie


Musea moeten keuzes maken en prioriteiten stellen in de presentatie van kunstwerken, de conservering en restauratie, registratie en documentatie ervan. Daarvoor is veel informatie nodig. Informatie die soms moeilijk te achterhalen valt, zeker als de kunstenaar niet meer leeft. Mede gezien de grote diversiteit aan mogelijke materialen en werkwijzen, heeft geen enkel museum de mogelijkheid om dergelijk onderzoek zelf uit te voeren. De nadruk van de museumactiviteiten ligt in de praktijk immers altijd op het tentoonstellingsprogramma en de publieksactiviteiten. Om de broodnodige aandacht op beheer en behoud te vestigen en instrumenten te ontwikkelen om de problematiek het hoofd te bieden, is de SBMK in het leven geroepen.

Samenwerking


Stichting Behoud Moderne Kunst is opgericht door een aantal Nederlandse musea met een grote collectie moderne kunst die gezamenlijk het Miniconvent vormen. Inmiddels zijn er 23 museale instellingen en verwante organisaties die gezamenlijk de overheadkosten betalen van de stichting. Hiermee maken ze duidelijk dat ze:
— de conservering van hun collectie belangrijk vinden;
— oog hebben voor de problematiek die daarmee samenhangt;
— de noodzaak inzien van (internationale) samenwerking.
Het gaat om het Stedelijk Museum Amsterdam, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Bonnefantenmuseum, Gemeentemuseum Den Haag, Van Abbemuseum, Museum De Pont en Centraal Museum Utrecht (gezamenlijk het miniconvent).
Andere (betalende) partijen zijn Rijksdienst Cultureel Erfgoed sector kunstcollecties, Rijksmuseum Twenthe, Frans Halsmuseum | De Hallen, Schunck*, Mu.Zee Oostende, EYE Film Instituut, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Rijksmuseum Amsterdam, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Museum de Fundatie, Tropenmuseum Amsterdam, Akzo Nobel Art Foundation, Rabobank Kunstcollectie, Middelheimmuseum Antwerpen.

Samenwerkingsverbanden


Vanwege de veelomvattende problematiek is een multidisciplinaire (internationale) aanpak onontbeerlijk. De SBMK heeft zich vanaf het begin gericht op samenwerking tussen conservatoren, restauratoren, natuurwetenschappers, kunstenaars, juristen, filosofen, kunsthistorici en kunsttheoretici. De SBMK bundelt niet alleen krachten uit musea, maar ook uit onderzoeksinstellingen, universiteiten en andere opleidingscentra, zoals de Universiteit van Amsterdam en Stichting Restauratie Atelier Limburg. Ook is er samenwerking met gespecialiseerde instellingen op het gebied van video, film, geluid en andere nieuwe media, zoals LIMA