No Ghost Just a Shell (1999/2002), Pierre Huyghe & Philippe Parreno | Van Abbemuseum | case study in ‘Inside Installations’ | Foto: Peter Cox

Over SBMK


De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) houdt zich sinds 1995 bezig met projecten op het gebied van het beheer en behoud van hedendaagse beeldende kunst. Doel is het ontwikkelen van 'good practice' waarvan alle belanghebbenden profijt kunnen hebben. Dit gebeurt in samenwerkingsverbanden met collectiebeheerders, conservatoren en restauratoren. Vragen uit het veld over uiteenlopende problemen (materiaaltechnisch, ethisch) komen hierbij aan de orde. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vergankelijke materialen of een complexe installatie? Welke rol spelen de kunstenaar en het museum in deze problematiek? De SBMK initieert projecten, maakt de uitvoering ervan mede mogelijk en zorgt dat de verkregen informatie toegankelijk wordt voor vakgenoten.

Behoefte aan informatie


Musea moeten keuzes maken en prioriteiten stellen in de presentatie van kunstwerken, de conservering en restauratie, registratie en documentatie ervan. Daarvoor is veel informatie nodig. Informatie die soms moeilijk te achterhalen valt, zeker als de kunstenaar niet meer leeft. Mede gezien de grote diversiteit aan mogelijke materialen en werkwijzen, heeft geen enkel museum de mogelijkheid om dergelijk onderzoek zelf uit te voeren. De nadruk van de museumactiviteiten ligt in de praktijk immers altijd op het tentoonstellingsprogramma en de publieksactiviteiten. Om de broodnodige aandacht op beheer en behoud te vestigen en instrumenten te ontwikkelen om de problematiek het hoofd te bieden, is de SBMK in het leven geroepen.

Samenwerking


Negen Nederlandse musea met een grote collectie moderne kunst die gezamenlijk het Miniconvent vormen, zijn direct betrokken bij de SBMK. Het gaat om het Groninger Museum, het Bonnefantenmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, het Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag, De Pont, het Van Abbemuseum en het Centraal Museum Utrecht. De tiende partij is Instituut Collectie Nederland, afdeling Collecties. Gezamenlijk betalen zij de overheadkosten van de stichting en maken hiermee duidelijk dat ze:
— de conservering van hun collectie belangrijk vinden;
— oog hebben voor de problematiek die daarmee samenhangt;
— de noodzaak inzien van (internationale) samenwerking.

Samenwerkingsverbanden


Vanwege de veelomvattende problematiek is een multidisciplinaire (internationale) aanpak onontbeerlijk. De SBMK heeft zich vanaf het begin gericht op samenwerking tussen conservatoren, restauratoren, natuurwetenschappers, kunstenaars, juristen, filosofen, kunsthistorici en kunsttheoretici. De SBMK bundelt niet alleen krachten uit musea, maar ook uit onderzoeksinstellingen, universiteiten en andere opleidingscentra. Ook is er samenwerking met gespecialiseerde instellingen op het gebied van video, film, geluid en andere nieuwe media.