The wider the flatter (1972), Ger van Elk | Kröller-Müller Museum | case study ‘Inside Installations’ | Foto Sanneke Stigter

Project plastics

Afgelopen anderhalf jaar zijn SBMK en RCE druk bezig geweest met het voorbereiden van een omvangrijk project, officieel geheten: Collectiekennis 2.0/pilot plastics en in de praktijk: Project Plastics. Elke collectie beeldende en toegepaste kunst uit de twintigste en eenentwintigste eeuw bevat een groot aantal objecten die geheel of gedeeltelijk van kunststof zijn gemaakt. Hiervoor is specialistische kennis vereist, die in de meeste musea niet aanwezig is.
Dit project, waarin tien kunstcollecties, SBMK en RCE samenwerken*, is gericht op deze grote, kwetsbare groep hedendaagse kunst- en designobjecten. Doelstelling is om een representatief deel van de objecten uit de tien deelnemende collecties te identificeren, registeren en er de benodigde conserveringsmaatregelen voor vast te stellen. Daarmee hebben de musea handvatten in handen om de rest van de collectie zelf onder handen te nemen. Door gezamenlijk preventieve maatregelen te ontwikkelen, zijn niet alleen de collecties beter op orde, maar wordt ook de kennis die hiervoor nodig is verdiept, gedeeld en binnen de organisaties geborgd. De eerste fase van het project bestaat uit de ontwikkeling van een collectiesurvey, een do it yourself identificatie kit en digitale tool met alle benodigde informatie voor identificatie en conservering van de tien meest voorkomende, problematische kunststoffen in kunstcollecties. In fase twee wordt de survey op locatie, in de betrokken musea uitgevoerd. Deze training on the job bevat het aanleren van de methode aan eigen museummedewerkers met behulp van de do-it-yourself kit en de digitale tool.

* Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Rabo-kunstcollectie, RCE, Rijks Museum, Schunck*, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum.

zie ook TV programma >> de kennis van nu

<< terug naar lijst projecten