Untitled (2000), Suchan Kinoshita | Bonnefantenmuseum
case study ‘Inside Installations’

Inside Installations: Theory and Practice in the Care of Complex Artworks

Deze publicatie is het resultaat van twee Europese projecten waaraan de SBMK met zes Nederlandse partners een bijdrage heeft geleverd:
Inside Installations, preservation and presentation of installation art (2004-2007) en PRACTICs, Practices, Research, Access, Collaboration, Teaching In Conservation of contemporary art (2009-2011).
Voor meer informatie zie flyer.

Inside Installations book


<< terug naar lijst publicaties