Notion motion (2005), Olafur Eliasson | Museum Boijmans Van Beuningen | case study ‘Inside Installations’. | Foto: Hans Wilschut

SBMK vijfjaarverslag 2006-2010

U kunt gratis het verslag bestellen via het contactformulier.

De Stichting Behoud Moderne Kunst zet zich sinds 1995 in voor de professionalisering van het vakgebied door het bevorderen van kennisdeling, discussie en onderzoek in een (inter)nationaal netwerk. In 1995 maakte de SBMK een vliegende start met Modern Art: Who Cares?, het onderzoeksproject met bijbehorend internationaal symposium (1997) en handboek (1999). De problematiek van het beheer en behoud van moderne en hedendaagse kunst stond hiermee zowel nationaal als internationaal definitief op de kaart. Sindsdien heeft de SBMK een constante stroom aan projecten geïnitieerd en uitgevoerd op grond van vragen en behoeften uit het veld. In 2005 bracht de SBMK verslag uit over de periode 1995-2005: Tien jaar SBMK. Nu ligt er een vijfjaarverslag over de jaren 2006-2010.

De periode 2006-2010 kenmerkt zich door een tweetal Europese onderzoeksprojecten waarvoor de SBMK de Nederlandse inbreng coördineert: Inside Installations (2004-2007) en PRACTICs (2009-2011). Beide projecten zijn gericht op ontwikkeling van ‘good practice’ en kennisoverdracht. Acht installaties uit collecties van Nederlandse musea die aan het project deelnemen kunnen hierdoor worden onderzocht, gedocumenteerd en geconserveerd. Door de herinstallaties kan het museumpubliek (opnieuw) kennismaken met deze werken. Onbetwist hoogtepunt van de afgelopen vijf jaar, binnen dit project, is het internationale symposium Contemporary Art: Who Cares? waar zeshonderd (aankomende) professionals in het vakgebied samenkomen in het Tropenmuseum in Amsterdam.

Het jaar 2010 vormt een scharnierpunt voor de stichting. De afsluiting van een aantal grote projecten gaat gepaard met de ideeënontwikkeling voor de komende jaren. In deze tijden waarin musea te kampen hebben met bezuinigingen, en in de eerste plaats tentoonstellingsprogramma’s en publieksactiviteiten in de spotlights staan, mag het belang van goede zorg voor onze kunstcollecties en het onderzoek dat hiermee samenhangt niet ondersneeuwen. De SBMK vormt een plek om hiervoor de tijd te nemen; een Research en Development afdeling die zich fysiek buiten de museummuren bevindt, maar vormgegeven wordt van binnenuit.

Evert van Straaten, directeur Kröller-Müller Museum
Voorzitter bestuur Stichting Behoud Moderne Kunst

<< terug naar lijst publicaties