english
De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) houdt zich sinds 1995 bezig met projecten op het gebied van het beheer en behoud van hedendaagse beeldende kunst. Doel is het ontwikkelen van 'good practice' waarvan alle belanghebbenden profijt kunnen hebben. Dit gebeurt in samenwerkingsverbanden met collectiebeheerders, conservatoren en restauratoren. Hierbij komen vragen uit het veld aan de orde over uiteenlopende problemen. Het gaat om zowel materiaaltechnische als ethische vraagstukken.
over SBMK