englishjaarverslagen

De Stichting Behoud Moderne Kunst publiceerde sinds haar oprichting in 1995 een tienjaarverslag (‘Tien jaar SBMK 1995-2005’) en een vijfjaarverslag (‘SBMK vijfjaarverslag 2006-2010’). Het bestuur heeft besloten om vanaf 2011 jaarlijks verantwoording af te leggen aan de betrokken partijen via een digitaal jaarverslag. Het jaarverslag biedt naast de jaarrekening een overzicht van de activiteiten en projecten.

De jaarverslagen zijn als pdf digitaal te downloaden