english

Contemporary Art: Who Shares?

dinsdag 18 april 2023
11:00 - 16:00 uur, De Pont Museum, Tilburg

Het overdragen en veiligstellen van specialistische museale kennis is urgent en van groot belang, maar niet eenvoudig. Daarom staat het thema kennisborging en - overdracht hoog op de agenda van SBMK. Startpunt was ons verkennende symposium ‘Modern Art: Who Shares?’ dat we samen met RaadSaam Erfgoedprojecten organiseerden in maart 2020. Als vervolg daarop hebben we onder de titel ‘Contemporary Art: Who Shares?’ twee keer een serie online workshops aangeboden en afgelopen september onze eerste werkmiddag in De Pont. Omdat de behoefte uit het veld over dit onderwerp groot blijft en er enthousiast gereageerd is op de aanpak, gaan wij opnieuw een werkdag met workshops organiseren.
Hierbij gaan we dieper in op het kennisborgingstraject, dat bestaat uit vier stappen: kennis inventariseren, kennis delen, kennis vastleggen en het organiseren van een duurzame kennisstroom in de organisatie.
We zullen de deelnemersgroep klein houden. Hierdoor is er genoeg tijd om in te gaan op individuele vragen waardoor we van elkaar kunnen leren. Op deze manier zal je met concrete handvatten de workshops afronden.

workshop 1 - Introductie kennisdelen en kennis inventariseren
In de eerste workshop gaat het over bewustwording van kennisoverdracht. Wat voor soort kennis wordt overgedragen in de organisatie? Welke kennis is in jouw werkomgeving essentieel en moet bewaard blijven? De groep gaat aan de slag met het inventariseren van de huidige situatie door middel van een risicoanalyse.

workshop 2 - Kennis delen en kennis vastleggen
In deel twee gaan we in op de vele manieren die er zijn om kennis vast te leggen, bijvoorbeeld in een database of een blog. De keuze is afhankelijk van de behoefte van jouw organisatie, zodat essentiële kennis op een logische manier wordt opgeslagen en toegankelijk gemaakt.

workshop 3 – Integreren kennisstroom
In de laatste workshop ligt de focus op het creëren van een duurzame kennisstroom binnen de organisatie. De overdrachtsvormen die zijn aangereikt in het kennistraject moeten een inbedding krijgen in de organisatie. Hoe kun je dat het beste aanpakken?

Deelnemen
Wil je meedoen? De werkdag met workshops wordt verzorgd door RaadSaam Erfgoedprojecten. Deelname kost € 150,- (excl. BTW). SBMK-deelnemers krijgen 50% korting. Schrijf je in via het aanmeldformulier.